Ağaçlandırma hususunda

16 Ekim 2018

Hidrant yapısının yakınına ve borulu şebeke güzergahına yapılan bilinçsiz ağaçlandırma, sisteme zarar vererek işlerin aksamasına sebep olabilir.