BİRİMLER

Personel Durumu

1 Ziraat Mühendisi(Birlik Müdürü),

1 İşletme Yönetimi(Sayman),

1 İnşaat Teknikeri(İşletme Bakım Şefi),

1 Tahsildar,

1 Kaynakçı boru ustası,

2 İş makinesi operatörü,

1 Şoför,

1 Yardımcı Tekniker,

15 Sulama Teknisyeni olmak üzere  birliğimizde toplam 8 sürekli işçi ile 16 geçici(mevsimlik) işçi çalışmaktadır.